Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre

11.90

To že pohľad niektorých slovenských dejateľov na židov bol pomerne kritický je všeobecne známe. Rovnako kriticky vtedy vnímala židov aj väčšina slovenskej spoločnosti. A odkiaľ sa táto antipatia vzala? Na to odpovedá kniha „Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre“.
Kniha obsahuje články, citáty a prózy, ktoré zobrazujú správanie židov voči slovenskému národu. Prečítajte si túto knihu a pochopíte slová Ľudovíta Štúra, ktorý po opise správania židov k slovenskému národu konštatuje, že: „Odtiaľ pramení hlboká anti¬patia našich kmeňov voči tomuto Bohom zabudnutému národu…“ (Ľudovít Štúr, 1851)

Kategórie:

Popis

„Náš úbohý, nevzdelaný slovenský ľud je už dnes takmer poddaným židovstva; ono vyciciava jeho prácu, ono otravuje ho pálenčenou nákazou, ono prekáža každé jeho duševné povznesenie, ubíja jeho mravy, hanobí a hubí jeho reč, napomáha maďarizácii a pri každej príležitosti protiví sa snahám alebo pomáha ubíjať činy bojovníkov za práva slovenského ľudu. Voči hriechom, akých dopúšťa sa židovstvo na veci slovenskej, je naše trpné stanovisko takmer nepochopiteľné“ (citát – Svetozár Hurban Vajanský, 1884).
Boli naozaj hriechy židovstva voči slovenskému národu také ako ich v predchádzajúcom citáte opisuje vedúca osobnosť slovenského národného života Svetozár Hurban Vajanský? To môžete zhodnotiť po prečítaní knihy: „Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre“, ktorú je možné objednať na tejto stránke.

Naprieč celou európsku literatúrou je možné nájsť diela, ktoré zobrazujú ziskuchtivého a nenávistného človeka, ktorý sa cez moc peňazí snaží získať aj faktickú moc nad ľuďmi. Do literárnej pozície takéhoto bezcharakterného úžerníka, či akéhosi „peňazovládcu“, bol mnohokrát štylizovaný práve archetyp žida. Obraz „zlého žida“  sa v európskej literatúre objavuje pravidelne už od stredoveku. Jedno z najznámejších zobrazení židovského úžerníka predstavil Wiliam Shakespeare v dráme „Kupec Benátsky“, vydanej v roku 1598. V tejto dráme vystupuje postava úžerníka Shylocka, ktorý požaduje od svojho dlžníka, aby mu splatil dlh vyrezaním mäsa zo svojho tela.S kritickým zobrazením židov sa od 18. storočia stretávame aj v slovenskej literatúre a v článkoch slovenských národných buditeľov.  Kniha „Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre“ mapuje toto kritické zobrazenie židov v staršej slovenskej literatúre, ale aj v článkoch a citátoch slovenských národných dejateľov od 18. storočia do prvej tretiny 20. storočia. Ako boli v týchto spisoch zobrazovaní židia? Najčastejšie zobrazenie predstavuje archetyp žida ako krčmára a úžerníka, teda ako šíriteľa alkoholizmu a majetkového úpadku slovenského ľudu. Úžera, alkoholizmus, morálny rozklad, podpora maďarizácie a zväčšujúca sa chudoba slovenského vidieka, sa v niektorých dielach slovenskej klasickej prózy, stali obžalobou pôsobenia židovských krčmárov.Táto kniha rozsiahlo dokumentuje toto negatívne zobrazenie židov v dobovej slovenskej literatúre a publicistike. Obsahom knihy sú citáty a články slovenských národných buditeľov o židoch.

Close
0

Your Cart